Amortering

2010-05-03 @ 17:44

Att amortera är likvärdigt med att betala av en skuld. Man amorterar av en del av skulden vid varje betalningstillfälle. Skulden är uppdelad och därför säger man att man amorterar, betalar av delar av skulden under en viss period tills allt är betalt.

Om amorteringsbeloppet är densamma under hela betalningsperioden talar man om något som kallas för ”Rak amortering”. Eftersom andelen i procent sjunker hela tiden, sjunker också skulden.