Utfästelse

2010-05-19 @ 17:36

Ordet ”utfästelse” är synonymt med både ”löfte” och ”utlovande”.  Utfästelser används vid mer formella sammanhang. Om någon lovar någonting till vardags finns chansen att personen i fråga inte håller det.

En utfästelse är ett starkare löfte som i större utsträckning hålls, dels på grund av det formella men också eftersom det kanske finns papper så att utfästelsen hålls.