Kronofogden

2010-06-01 @ 10:26

Om man står i skuld genom att exempelvis ha tagit för mycket lån som inte har kunnat betalats tillbaka, då kan man hamna hos Kronofogden. De kommer då att göra en utmätning av de tillgångar som finns. Sedan säljs tillgångarna tills dess att summan uppgår till samma belopp som skulden.

Ett besök av fogden är aldrig kul eftersom man blir av med sina privata tillhörigheter.

Ingen tjänar på Kronofogden

Varken Kronofogden, låntagaren eller utbetalaren av lånet vill att låntagaren ska hamna hos Kronofogden. Det innebär arbete för Kronofogdemyndigheten men också ett extra arbete för utbetalaren av lånet.

För att undvika att hamna hos Kronofogden kan man tänka på följande:

  • Ta inte fler lån än du klarar av att betala
  • Ta inte lån med större belopp än du behöver
  • Betala lånet i tid
  • Undvik att betala lån med ett annat lån
  • Ta hellre ett större lån än flera små