Ca 20 SMSlån-företag sänker avgifterna

2010-08-11 @ 18:34

Efter en granskning av konsumentverket sänker nu ca 20 SMSlån-företag sina avgifter. Vissa nöjer sig med att sänka engångsavgiften, medan andra inför ränta på lånet för att kompensera för förlusterna.

Räntefria lån är bara tillåtet om engångskostnaden är till för att täcka företagets kostnader. Räntefria lån är alltså inte tillåtet om engångsavgiften på lånet innebär en vinst för företaget. Om företaget vill ha en vinst måste den komma från räntekostnaden på lånet. Hos Lånium kan du hitta alla möjliga typer av lån.

Källa: IDG – Sms-lånföretag sänker avgifter efter granskning