Ekonomi

Sparande

2010-05-27 @ 10:49

Att spara pengar innebär att man exempelvis varje månad avsätter 200 kr i sitt sparande på ett sparkonto. Det är vanligtvis pengar som blir över efter att månaden är slut.

Utfästelse

2010-05-19 @ 17:36

Ordet ”utfästelse” är synonymt med både ”löfte” och ”utlovande”. Utfästelser används vid mer formella sammanhang.

Låntagare

2010-04-24 @ 18:35

Den som tar ett lån kallas för låntagare. Vem får låna pengar? Vem som får ta ett lån skiljer sig mellan olika företag. I vissa fall krävs att man inte har några tidigare betalningsanmärkningar. I andra fall kan man behöva säkerhet för att kunna låna. Det finns även fall där både säkerhet krävs samt att […]