amortering

Amortering

2010-05-03 @ 17:44

Att amortera är likvärdigt med att betala av en skuld. Man amorterar av en del av skulden vid varje betalningstillfälle.