avbetalning

Amortering

2010-05-03 @ 17:44

Att amortera är likvärdigt med att betala av en skuld. Man amorterar av en del av skulden vid varje betalningstillfälle.

Låntagare

2010-04-24 @ 18:35

Den som tar ett lån kallas för låntagare. Vem får låna pengar? Vem som får ta ett lån skiljer sig mellan olika företag. I vissa fall krävs att man inte har några tidigare betalningsanmärkningar. I andra fall kan man behöva säkerhet för att kunna låna. Det finns även fall där både säkerhet krävs samt att […]