kronofogden

Kronofogden

2010-06-01 @ 10:26

Om man står i skuld genom att exempelvis ha tagit för mycket lån som inte har kunnat betalats tillbaka, då kan man hamna hos Kronofogden. De kommer då att göra en utmätning av de tillgångar som finns. Sedan säljs tillgångarna tills dess att summan uppgår till samma belopp som skulden.

Utmätning

2010-05-20 @ 18:50

En utmätning görs i regel när en person av någon anledning inte har betalat, för exempelvis ett lån. Kronofogden går då in och gör en utmätning dvs. värderar personens tillhörigheter i hemmet och säljer det som kan säljas tills dess att krävt belopp uppnås.