löfte

Utfästelse

2010-05-19 @ 17:36

Ordet ”utfästelse” är synonymt med både ”löfte” och ”utlovande”. Utfästelser används vid mer formella sammanhang.